<h2>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ</h2><p>Η τεχνολογία μας βασίζεται στην επαναστατική μέθοδο, η οποία μέσω της οξυγόνωσης και του ειδικού εξοπλισμού, που περιέχει το σύστημα, παράγει βακτηρίδια από το ίδιο το σώμα, που δέχεται. Παράλληλα με σύστημα προστασίας βακτηριδίων που διαθέτει...</p> <h2>ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ</h2><p>Το βιοντίζελ είναι η καθαρότερη καύση, ανανεώσιμη, εναλλακτική λύση παραγόμενη από φυτικά και ζωικά λίπη. Είναι ασφαλές στην χρήση του, για όλες τις μηχανές ντίζελ και έχει καταχωρηθεί με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος ως καύσιμο και ως</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.walleco.com.gr/more2.php?l=el&id=2356' >Περισσότερα...</a></div> <h2>ΒΙΟΑΕΡΙΟ</h2><p>Η αναερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος γίνεται σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με του όγκου και την βιολογική επεξεργασία τους.</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.walleco.com.gr/more2.php?l=el&id=2355' >Περισσότερα...</a></div>
Previous Next
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι οι βιολογικοί;

Είναι συστήματα που βασίζονται στην ήλεκτρο-μηχανολογική μέθοδο, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν λύματα.

 

Ποιοι είναι οι λόγοι ύπαρξης του βιολογικού;

Είναι γεγονός ότι η εναπόθεση λυμάτων σε βόθρους αποστράγγισης έχει σαν αποτέλεσμα την μόλυνση του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτων. Εξαιτίας των παθογόνων οργανισμών που αναπτύσσονται, μπορούν να μεταδοθούν ασθένειες η’ δυσάρεστες οσμές, μέσω της μεταφοράς αυτών από υπόγεια ύδατα.

Η διαχείριση λυμάτων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την χώρα μας λόγου κόστους και μορφολογία εδάφους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μη δημιουργία αστικού βιολογικού, σε όλες τις περιοχές. Αλλά ακόμα και να μπορούσε να γίνει, το κόστος θα ήταν τεράστιο.

Φανταστείτε μια πόλη ή ένα χωριό , το οποίο το χειμώνα έχει 10.000 κατοίκους και το καλοκαίρι λόγο τουρισμού έχει 70.000 κατοίκους. Τότε το κράτος θα ήταν υποχρεωμένο, να κατασκευάσει ένα βιολογικό των 70.000 κατοίκων, το οποίο θα υπολειτουργούσε εννέα μήνες το χρόνο.

Πάνω σε αυτό το πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η χώρα μας , απαιτείται η ευαισθητοποίηση όλων μας, στο να δώσουμε λύσεις μέσω βιολογικών εγκαταστάσεων.

Ζούμε σε μια εποχή, που το νερό στον πλανήτη μας λιγοστεύει και είναι υποχρέωση όλων μας να ανακυκλώσουμε το πολυτιμότερο αγαθό. Η χρήση ατομικού, μας επιστραφεί νερό για χρήση ποντίσματος χρήση ποντίσματος ή αν δεν συντρέχου αυτοί οι λόγοι, τότε μπορούμε να το διαθέσουμε σε αρδευτικό κανάλι ή στην γη με την απόλυτη σιγουριά, ότι συμμετέχουμε φιλικά στο περιβάλλον.

Αυτή η οικολογική προσέγγιση, μας δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το νερό που ξοδεύουμε, στον τύπο που το ξοδεύουμε.

 

Ποιές είναι οι μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων;

Η πρώτη μέθοδος, αφορά συστήματα τα οποία βασίζονται σε φίλτρα και η μετατόπιση του όγκου λυμάτων, γίνεται, με την μέθοδο της εισαγωγής και εξαγωγής.

Η δεύτερη μέθοδος, αφορά συστήματα, τα οποία βασίζονται στην οξυγόνωση και στην δημιουργία βακτηριδίων ή με χρήση χημικών, τα οποία προστίθενται στο σύστημα ανά τακτά διαστήματα και η μετατόπιση του όγκου των λυμάτων, γίνεται με βυθιζόμενες αντλίες.

 

Ποιά είναι τα προβλήματα της επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο της εισαγωγής και εξαγωγής;

  1. Ο συνεχής έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων,
  2. Η μη σταθερή ποιότητα της απόδοσης του βιολογικού, λόγο του μεταβλητού όγκου λυμάτων
  3. Η μεγάλη απώλεια βακτηριδίων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιος όγκος λυματολάσπης.

 

Ποιά είναι τα προβλήματα της επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο της οξυγόνωσης και στην δημιουργία βακτηριδίων ή με χρήση χημικών;

  1. Η πρόσθεση βακτηριδίων και η μη σωστή αναλογία δοσολογίας βακτηρίων δημιουργεί πρόβλημα στην επεξεργασία και πολλές φορές παρουσιάζεται το πρόβλημα, ότι τα βακτήρια που προσθέτουμε, δεν είναι συμβατά με τα βακτήρια που δημιουργούνται ήδη στον βιολογικό.
  2. Υποχρεωτική χρήση χημικών, που και εκεί απαιτείται μια συνεχή παρακολούθηση, στην συνεχή δοσολογία χημικών, γιατί το παραμικρό λάθος, δημιουργεί πρόβλημα στην απόδοση του βιολογικού και
  3. Επειδή τα συστήματα αυτά , λειτουργούν με μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται υποχρεωτικά εντός των λυμάτων, έχουν τεράστιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

 

Και οι δυο παραπάνω “ΛΥΣΕΙΣ”, ακόμα και με την πιο καλή τους λειτουργία, δεν μπορούν να αποφύγουν τις δυσάρεστες οσμές και επιπλέον δεν μπορούν λόγο της λειτουργίας τους, να πιστοποιήσουν την απόδοσης τους.

Εκμεταλλευόμενοι την εξέλιξη της οικολογικής τεχνολογίας, μέσω της επιστημονικής ομάδας της UTP , ερχόμαστε να δώσουμε ουσιαστική λύση, με τα εξής χαρακτηριστικά.

 

Ποιά είναι η τρίτη μέθοδος;

Η λύση που προτείνει η Walleco, βασίζεται σε μια καινοτόμο και παγκόσμιας πρωτοτυπίας , τεχνολογία, η οποία εφαρμόζεται για τουλάχιστον έντεκα χρόνια στην Ευρώπη και από το 2011 και στην Ελλάδα. Η πρωτοτυπία της τεχνολογίας αυτής και η κατοχύρωση της, σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλεται στη επιστημονική ομάδα της UTP και στις εγκρίσεις και πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων.

Η τρίτη μέθοδος, την οποία και χρησιμοποιούμε, αφορά συστήματα, τα οποία δεν χρειάζονται προσθήκη βακτηριδίων ή χημικών ουσιών, για το λόγο ότι , μέσω της οξυγόνωσης και του ειδικού εξοπλισμού, που περιέχει το σύστημα, παράγει βακτηρίδια από το ίδιο το σώμα, που δέχεται.

Παράλληλα με σύστημα προστασίας βακτηριδίων που διαθέτει, δεν έχουμε απώλεια αυτών. Στην συγκεκριμένη μέθοδο, η μετακίνηση του όγκου των λυμάτων γίνεται μέσω υπό πίεσης αέρα, ο οποίος διοχετεύεται από αντλία που βρίσκεται έξω από τον βιολογικό και σαν αποτέλεσμα έχει, το χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Μέσω δε, ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο βιολογικός λειτουργεί μόνο όταν δέχεται λύματα και ανάλογα με τον όγκο που δέχεται. Αυτό μας εξοικονομεί ενέργεια.

Μέσα στον βιολογικό βρίσκονται, μόνο σωληνώσεις από PVC και αισθητήρες, που αυτά μας δίνουν μεγάλη διάρκεια ζωής και περισσότερη ασφάλεια ότι δεν μεταφέρουμε γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον βιολογικό.

Το κόστος μια τέτοιας εγκατάστασης είναι αποσβέσιμο από την μη χρήση βυτίου και από την αξιοποίηση του ανακυκλώσιμου υδάτινου όγκου.

Η Walleco, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της UTP-Germany σε Ελλάδα και Κύπρο, και σε συνεργασία με την επιστημονική και τεχνική της ομάδα , μπορεί να δώσει λύσεις στο υπαρκτό πρόβλημα του κάθε επιχειρηματία, ξενοδόχου, οικισμού, δήμου ή ιδιώτη.

Οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου είναι μοναδικές.

 

Η Wall eco προτείνει την δημιουργία μελέτης χωρίς κανένα κόστος για τον ενδιαφερόμενο και για κάθε περίπτωση χωριστά, αρκεί μόνο να γνωρίζει κάποια στοιχεία όπως: Τον ακριβή αριθμό ατόμων ή επισκεπτών, την χρήση χώρου, ή άλλες ιδαιτερότητες, ή δραστηριότητες.